nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Немирівщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — НЕмирівщина.

Не́мирівщина

Не́мирівщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

інтернаціона́льний або інтернаціо́нальний