nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Настусин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — НастУсин.

Насту́син

Насту́син, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кова́ль або ко́валь