nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Настунин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — НастУнин.

Насту́нин

Насту́нин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кня́зювати або князюва́ти