nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Наркомос

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — НаркомОс.

Наркомо́с

Наркомо́с, -су, -сові = Наро́дній Комісарія́т Осві́ти

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гру́зинський або грузи́нський