nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Наддністрянщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — НаддністрЯнщина.

Наддністря́нщина

Наддністря́нщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бюрокра́тка або бюрократка́