nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Надволжя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — НадвОлжя.

Надво́лжя

Надво́лжя, -жя, -жю, -жям

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ме́ланхолік або меланхо́лік