nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Навсікая

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — НавсікАя.

Навсіка́я

Навсіка́я, -ка́ї, -ка́є! (жін. ім’я)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

відлю́дкуватий або ві́длюдкуватий