nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Мітава

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — МітАва.

Міта́ва

Міта́ва, -ви (м.); міта́вський

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

на́слідувачка або наслі́дувачка