nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Мінґрелія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — МінґрЕлія.

Мінґре́лія

Мінґре́лія, -лії, -лією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

живоття́ або жи́воття