nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Мотря

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — МОтря.

Мо́тря

Мо́тря, -рі, -рею, -ре! Мо́трин, -на

Речення зі словом «Мотря»:

Та баба Мотря напувала Івана травами й вишіптувала з нього хвороби, а він таки марив, щось белькотів нікому незрозуміле.

Нещодавно померла баба Мотря, вона нам на вечорницях дуже багато розповідала про те, що тут витворяли ті дикі люди, татари.

Тоді баба Мотря ще була молоденькою дівчинкою.

Багато баба Мотря оповідала страхів, які чинили по наших селах при набігах татари.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

упісля́ або у́після