nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Московщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — МоскОвщина.

Моско́вщина

Моско́вщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

неоргані́чно або не́органічно