nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Монголія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — МонгОлія.

Монго́лія

Монго́лія, -лії, -лією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

по́стачання або постача́ння