nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Молдавія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — МолдАвія.

Молда́вія

Молда́вія, -вії, -вією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зу́стріч або зустрі́ч