nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Молдавщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — МолдАвщина.

Молда́вщина

Молда́вщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

лисиччу́к або ли́сиччук