nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Мозирщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами О, И — МОзИрщина.

Мо́зи́рщина

Мо́зи́рщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

повітря́ або пові́тря