nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Мозир

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами О, И — МОзИр.

Мо́зи́р

Мо́зи́р, -ря (р.); мо́зи́рський

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ко́нцентраційний або концентраці́йний