nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Миропільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — МиропІльщина.

Миропі́льщина

Миропі́льщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

еди́кт або е́дикт