nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Миргородщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — МиргорОдщина.

Миргоро́дщина

Миргоро́дщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Чорногорі́я або Чорного́рія