nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Миньківці

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — МИньківці.

Ми́ньківці

Ми́ньківці, -вець (м.); ми́ньківський

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

при́твор або притво́р