nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Миколишин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — МикОлишин.

Мико́лишин

Мико́лишин, -на, -нові, -ном (пр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

стяга́ти або стя́гати