nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Меровінґи

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — МеровІнґи.

Мерові́нґи

Мерові́нґи, -ґів (фр. династія)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ортодокса́льність або ортодоксальні́сть