nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Мелітопільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — МелітОпільщина.

Меліто́пільщина

Меліто́пільщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мериді́ональний або меридіона́льний