nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Мелітопіль

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — МелітОпіль.

Меліто́піль

Меліто́піль, -поля, -леві, -лем (м.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

школя́рський або шко́лярський