nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Маріюпільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ю — МаріЮпільщина.

Марію́пільщина

Марію́пільщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гама́к або га́мак