nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Маріца

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — МарІца.

Марі́ца

Марі́ца, -ци, -ці (р.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Лю́ксембурґ або Люксе́мбурґ