nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Мануїл

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ї — МануЇл.

Мануї́л

Мануї́л, -ла. Мануї́лович, -ча. Мануї́лівна, -лівни

Речення зі словом «Мануїл»:

Щоправда, очевидці твердять, ніби верхи на коні Мануїл таки справляв величаве враження імператора.

Бідолашний Мануїл описує побачене десь так.

Як і Мануїл, Бенедикт вважав, що безліч аспектів ісламу ірраціональні, не в останню чергу через заклик чинити насильство проти невірних.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

опублі́кований або опубліко́ваний