nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Мадярщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами А, Я — МАдЯрщина.

Ма́дя́рщина

Ма́дя́рщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

жандарме́рія або жандармері́я