nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Магдалина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — МагдалИна.

Магдали́на

Магдали́на, -ни

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

догма́тизм або догмати́зм