nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Маврітанія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — МаврітАнія.

Мавріта́нія

Мавріта́нія, -нії, -нією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

за́дній або задні́й