nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Маврикій

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — МаврИкій.

Маври́кій

Маври́кій, -кія. Маври́кійович, -ча. Маври́кіївна, -ївни

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

у́зенький або узе́нький