nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Лятичівщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ЛятИчівщина.

Ляти́чівщина

Ляти́чівщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пурита́нство або пу́ританство