nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Люкреція

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ЛюкрЕція.

Люкре́ція

Люкре́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

секу́ндантський або секунда́нтський