nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Лукашевич

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ЛукашЕвич.

Лукаше́вич

Лукаше́вич, -ча, -чеві, -чем (прізв.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ілюстра́тор або ілюстрато́р