nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Луганщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ЛугАнщина.

Луга́нщина

Луга́нщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

недося́жний або недо́сяжний