nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Литва

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ЛитвА.

Литва́

Литва́, -ви́, -ві́

Речення зі словом «Литва»:

Щоб стати модерною нацією, Литва мала стати селянською нацією, лідери якої згодом могли би підважити вищі за них соціальні верстви на хисткому грунті мови та історії.

Литва Сметони, як і міжвоєнна Польща, була державою, яка націоналізувалася.

Литва стала першим місцем в окупованій німцями Європі, де євреїв страчували масово.

Оскільки тепер Литва, Білорусь і Україна могли розглядатися як політичні одиниці, Мєрошевський вважав, що поляків можливо переконати в майбутній національній незалежності цих радянських республік.

Радянська Литва отримала Вільнюс як свою столицю завдяки політиці Сталіна під час Другої світової війни.

Незалежні Литва, Польща та Україна підтримали білоруську державність, що теж було історичною новинкою.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Та́тіщев або Таті́щев