nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Леонтій

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЛеОнтій.

Лео́нтій

Лео́нтій, -тія, -тієві, -тію! Лео́нтійович, -ча. Лео́нтіївна, -ївни

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

знадібо́к або зна́дібок