nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Куренівка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — КуренІвка.

Курені́вка

Курені́вка, -вки, -вці (київське передм.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

денди́зм або де́ндизм