nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Курдістан

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — КурдістАн.

Курдіста́н

Курдіста́н, -ну, -нові; курдіста́нський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мо́тузка або моту́зка