nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Кропивницький

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — КропивнИцький.

Кропивни́цький

Кропивни́цький, -кого, -кому (пр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

удо́вж або у́довж