nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Криворіжжя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — КриворІжжя.

Криворі́жжя

Криворі́жжя, -жжя, -жжю, -жжям, на -жжі

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ста́тика або статика́