nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Красноград

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — КрасногрАд.

Красногра́д

Красногра́д, -ду, -дові (м.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ви́можений або вимо́жений