nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Константин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — КонстантИн.

Константи́н

Константи́н або Костянти́н, -на

Речення зі словом «Константин»:

Его пособник, Константин Чорницкий, и секретарша Кашина, Зоя Курцевич, были найдены мертвыми в пристройке местного костела во время религиозного празднецтва в городке Тарноруда.

В Італію винахід приніс в ХІ столітті багдадський алхімік Константин Африканський.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

загро́мадити або загрома́дити