nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Колюмбія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ю — КолЮмбія.

Колю́мбія

Колю́мбія, -бії, -бією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вислани́й або ви́сланий