nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Кольомбіна

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — КольомбІна.

Кольомбі́на

Кольомбі́на, -ни, -ні (ім’я)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пе́ченя або пече́ня