nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Ковна

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — КОвна.

Ко́вна

Ко́вна, -вни, в -ні (м.); ко́венський

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ка́фтан або кафта́н