nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Кобринщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — КОбринщина.

Ко́бринщина

Ко́бринщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пред’я́вник або пред’явни́к