nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Кирило-методіївське

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами И, О — КирИло-метОдіївське.

Кири́ло-мето́діївське

Кири́ло-мето́діївське бра́тство, -кого бра́тства

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ру́тяний або рутяни́й