nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Кембрідж

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — КЕмбрідж.

Ке́мбрідж

Ке́мбрідж, -джу, -джеві, в -джі (м.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

на́роджуватися або наро́джуватися