nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Картагена

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — КартагЕна.

Картаге́на

Картаге́на, -ни (м.); картаге́нський

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

факу́льтетський або факульте́тський