nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Капельгородський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — КапельгорОдський.

Капельгоро́дський

Капельгоро́дський, -кого (укр. пр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ґастроле́рський або ґастро́лерський